Tại sao bạn nên dùng HamHoc.org thay vì Youtube?

  1. 1. HamHoc chỉ chọn lọc các bài học hay nhất ở Youtube.
  2. 2. Bạn có thể cho video tự động lặp lại mà không cần bấm replay.
  3. 3. Các bài học được sắp xếp theo thứ tự logic giúp bạn dễ theo dõi. Bài nào đã học bạn chỉ cần bấm nút Learn để bỏ qua. Bài nào muốn đưa vào trang chủ, bạn chọn Like.
  4. 4. Bạn sẽ được cộng điểm khi xem video và đóng góp bài học.
  5. 5. HamHoc miễn phí và có thể học mọi nơi mọi lúc với máy tính lẫn smartphone.
  6. Có rất nhiều bài học ở HamHoc từ căn bản đến nâng cao. Nếu mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn có thể chọn Tiếng Anh cho người mới bắt đầu của cô Jennifer. Nếu muốn luyện phát âm chuẩn giọng Mỹ, bạn có thể bắt đầu với

    Học tiếng Anh với thầy Kenny N

Phần 15

YOGA

47 Views Bình luận

Phần 14

YOGA

43 Views Bình luận

Phần 13

YOGA

45 Views Bình luận

Phần 12

YOGA

47 Views Bình luận

Phần 11

YOGA

47 Views Bình luận

Phần 10

YOGA

50 Views Bình luận