Tại sao bạn nên dùng HamHoc.org thay vì Youtube?

  1. 1. HamHoc chỉ chọn lọc các bài học hay nhất ở Youtube.
  2. 2. Bạn có thể cho video tự động lặp lại mà không cần bấm replay.
  3. 3. Các bài học được sắp xếp theo thứ tự logic giúp bạn dễ theo dõi. Bài nào đã học bạn chỉ cần bấm nút Learn để bỏ qua. Bài nào muốn đưa vào trang chủ, bạn chọn Like.
  4. 4. Bạn sẽ được cộng điểm khi xem video và đóng góp bài học.
  5. 5. HamHoc miễn phí và có thể học mọi nơi mọi lúc với máy tính lẫn smartphone.
  6. Có rất nhiều bài học ở HamHoc từ căn bản đến nâng cao. Nếu mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn có thể chọn Tiếng Anh cho người mới bắt đầu của cô Jennifer. Nếu muốn luyện phát âm chuẩn giọng Mỹ, bạn có thể bắt đầu với

    Học tiếng Anh với thầy Kenny N

p5.js Tutorial

Git and GitHub for Poets

16 Views Bình luận

In this short tutorial, I will show you how to use GitHub Pages to host your own p5.js sketches for free. Support this channel on Patreon: https://www.patreon.com/codingrainbow Contact: http://twitter.com/shiffman GitHub: https://github.com/ Intro to GitHub: https://guides.github.com/activities/hello-world/ More on Github Pages: https://youtu.be/bFVtrlyH-kc For More Git and GitHub videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqwX-V7Uu6ZF9C0YMKuns9sLDzK6zoiV Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/QbsA/

Git and GitHub for Poets

Git and GitHub for Poets

14 Views Bình luận

In part 8 of the Git and GitHub for Poets series, I show you how to use GitHub Pages as free web hosting. Support this channel on Patreon: https://www.patreon.com/codingrainbow Contact: http://twitter.com/shiffman GitHub Repo for user Rainbow Coder: https://github.com/rainbowcoder https://github.com/RainbowCoder/PoemWebsite HTML tutorials: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqwX-V7Uu6bI1SlcCRfLH79HZrFAtBvX GitHub: https://github.com/ Intro to GitHub: https://guides.github.com/activities/hello-world/ For More Git and GitHub videos: https://www.youtube.com/playlist?...

Git and GitHub for Poets

Git and GitHub for Poets

15 Views Bình luận

In part 7 of Git and GitHub for Poets, I show you how to, instead of cloning a repository from GitHub, create a repository locally using the "git init" command and adding files to this repository using the "git add" command. Support this channel on Patreon: https://www.patreon.com/codingrainbow Contact: http://twitter.com/shiffman GitHub Repo fo User Rainbow Coder: https://github.com/rainbowcoder Download Git: https://git-scm.com/downloads GitHub: https://github.com/ Intro to GitHub: https://guides.github.com/activities/hello-world/ For More Git and GitHub videos: h...

Git and GitHub for Poets

Git and GitHub for Poets

14 Views Bình luận

In part 6 of the Git and GitHub for Poets tutorial series, I show you how to clone a repository created on the GitHub website in order to work on it locally, and then push the changes back to GitHub. Support this channel on Patreon: https://www.patreon.com/codingrainbow Contact: http://twitter.com/shiffman GitHub Repo fo User Rainbow Coder: https://github.com/rainbowcoder Download Git: https://git-scm.com/downloads GitHub: https://github.com/ Intro to GitHub: https://guides.github.com/activities/hello-world/ For More Git and GitHub videos: https://www.youtube.com/play...

Git and GitHub for Poets

Git and GitHub for Poets

16 Views Bình luận

In this fifth part of the Git and GitHub for Poets tutorial series, I give you a brief introduction to the Command Line and show you some of the most often used commands. Next Video: https://www.youtube.com/watch?v=yXT1ElMEkW8 Support this channel on Patreon: https://www.patreon.com/codingrainbow Contact: http://twitter.com/shiffman GitHub Repo fo User Rainbow Coder: https://github.com/rainbowcoder GitHub: https://github.com/ Intro to GitHub: https://guides.github.com/activities/hello-world/ For More Git and GitHub videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqwX-...

Git and GitHub for Poets

Git and GitHub for Poets

13 Views Bình luận

In this fourth video of the Git and GitHub for Poets tutorial series, I cover the concept of GitHub Issues. Next Video: https://www.youtube.com/watch?v=oK8EvVeVltE Contact: http://twitter.com/shiffman Rainbow poem repo: https://github.com/RainbowCoder/Rainbow-Poem GitHub: https://github.com/ Intro to GitHub: https://guides.github.com/activities/hello-world/ For More Git and GitHub videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqwX-V7Uu6ZF9C0YMKuns9sLDzK6zoiV Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/Qbs8/